Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca – informacja!

Uwaga Rodzice dzieci nowo zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 Do 26 maja 2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola (wniosek do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej). Brak złożonego wniosku wyklucza kandydata z dalszej procedury rekrutacyjnej.

czytaj więcej

Nowe zasady przebywania na terenie przedszkola

Otwarcie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach ma celu głównie wsparcie rodziców pracujących. Na ten czas w naszym przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy,  zarówno pracownicy placówki jak i Rodzice. Obowiązywać będą one od 6 maja. Informację o chęci skorzystania dziecka z przedszkola proszę zgłaszać na dzień wcześniej do godz. 12.00, drogą…

czytaj więcej

Wytyczne GIS i MZ – otwarcie przedszkoli

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego  Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola…

czytaj więcej

Uwaga ważne!!!

W związku z decyzją Premiera RP o otwarciu przedszkoli z dniem 06.05.2020r. Urząd Gminy Stara Biała wysłał do wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach informację dotyczącą zgłoszenia udziału swojego dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Na informację zwrotną od Rodziców (przede wszystkim pracujących, którzy nie są w stanie zapewnić opieki) czekamy do godziny 12.00…

czytaj więcej

Informacja MEN

  Warszawa, 24 kwietnia 2020 roku   Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.   Wobec utrzymującej się wysokiej…

czytaj więcej

Wyniki rekrutacji

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach na rok szkolny 2020/2021 jest wywieszona na drzwiach przedszkola.   Uwaga Rodzice dzieci nowo zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 Do 28 kwietnia 2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola (wniosek do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej). Brak złożonego wniosku…

czytaj więcej

Życzenia

czytaj więcej

Dzień Kobiet w Pszczółkach….

8 marca w  grupie przedszkolnej Pszczółki świętowano Dzień Kobiet. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. Chłopcy ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym – jako mali dżentelmeni wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach, np. rozkładaniu talerzy i kubeczków podczas posiłków, porządkowaniu sali po zabawie itp. Następnie chłopcy złożyli życzenia oraz wręczyli…

czytaj więcej

Drodzy Rodzice z grupy „Motylki”

Na Facebooku została utworzona nasza grupa „Motylki Przedszkole w Nowych Proboszczewicach”. Zamieszczane są tam materiały do dobrowolnego wykonywania dla dzieci. Zachęcamy do dołączenia. Wychowawcy

czytaj więcej

Rekrutacja 2020/2021

Drodzy Rodzice! Informujemy, że od 2 do 27 marca 2020 r. odbędzie się rekrutacja na wolne miejsca w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach na rok szkolny 2020/2021. Druki będą do pobrania w sekretariacie lub w zakładce DLA RODZICÓW – REKRUTACJA. Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do naszego Przedszkola składają na kolejny rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego…

czytaj więcej