Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie

Informujemy, że dzień 3 września w naszym przedszkolu, jest normalnym dniem pracy – nie ma uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Pracujemy w godzinach od 6.15 do 16.15. Wszelkich informacji dotyczących przydziału dzieci do grup i sal, udziela na miejscu sekretariat przedszkola. Listy dzieci wywieszone są w szatni na tablicy ogłoszeń.

Zapraszamy.

Opracowała: Jolanta Strześniewska

28.08.2018 r.