Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 13
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze stołówki Przedszkola w Nowych Proboszczewicach

 Zarządzenie Nr 13