Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu spacerów i wycieczek w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach

Zarządzenie Nr 1.2018