Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach

Zarządzenie Nr 2.2018