Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 4.2018
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w razie wypadku dziecka w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach

Zarządzenie Nr 4.2018