Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku ataku terrorystycznego w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach

Zarządzenie Nr 6.2018