Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przedszkola
w miejscowości Nowe Proboszczewice”

Zarządzenie Nr 13.2018