Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 14.2018