Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 1.2019