Aktualności

„Każdy przedszkolak wie, że świat sprząta się…”

Wrzesień jest tym miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku  nasze przedszkole uczestniczyło w tej akacji. 20 września 2019 roku we wszystkich grupach zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce związanej z dbaniem o naszą planetę. Wychowankowie poznali skutki i  zagrożenia płynące z zaśmiecania świata.  Po zajęciach dydaktycznych dzieci z najmłodszych grup skupiły się na sprzątaniu naszego placu zabaw. Najstarsze grupy zaś wyszły poza teren przedszkola i oczyszczały z odpadów  najbliższą okolicę. Przedszkolaki wyposażone w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzały znajome uliczki. Śmieci nie brakowało! Każdy przedszkolak z zaangażowaniem wykonywał przydzielone mu zadania. Głównym celem Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska oraz recyklingu. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.

 

Opracowała: Anna Pietrzak

Dnia 26/09/2019