Aktualności

Biwak zuchowy „Mali Piłsudczycy”

8-9 listopada 2019 r. Gromada Zuchowa „Tropiciele” uczestniczyła w biwaku z okazji Święta Niepodległości. Zuchy realizowały sprawność Piłsudczyka w różnych aktywnościach: poznały symbole narodowe, zagrały Hymn Polski na dzwoneczkach i zaśpiewały pieśni patriotyczne, odczytały nazwisko naczelnego wodza Armii Polskiej, a następnie przykleiły mu wąsy. Późnym wieczorem dzieci obejrzały bajkę o Józefie Piłsudskim, która pokazywała tło historyczne I wojny światowej oraz dwudziestolecia międzywojennego. Następnego dnia zuchy wybrały się na cmentarz w Nowych Proboszczewicach, żeby zapalić znicze na grobach bohaterów narodowych związanych z działaniami wojennymi I i II wojny światowej.

Opracowała

Agata Kowalska

12/11/2019 r.