Aktualności

Zarządzenia Wójta Gminy Stara Biała w sprawie rekrutacji

 

Zarządzenie Nr 5.2020 r. Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 stycznie 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 6.2020

 

Zarządzenie Nr 6.2020 r. Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 stycznie 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 5.2020