Aktualności

Uwaga ważne!!!

W związku z decyzją Premiera RP o otwarciu przedszkoli z dniem 06.05.2020r. Urząd Gminy Stara Biała wysłał do wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach informację dotyczącą zgłoszenia udziału swojego dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Na informację zwrotną od Rodziców (przede wszystkim pracujących, którzy nie są w stanie zapewnić opieki) czekamy do godziny 12.00 w dniu 30.04.2020 r. Zgłoszenie należy przesłać drogą e-mail (przedszkole@nproboszczewice.pl). Brak deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkował brakiem opieki w przedszkolu. Dziecko nie zgłoszone przez Państwa w wyznaczonym terminie nie będzie mogło skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w czasie epidemii.

Jednocześnie informujemy, że w czasie sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w placówce przedszkolnej odbywać się będą TYLKO zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.