Aktualności

Nowe zasady przebywania na terenie przedszkola

Otwarcie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach ma celu głównie wsparcie rodziców pracujących. Na ten czas w naszym przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy,  zarówno pracownicy placówki jak i Rodzice. Obowiązywać będą one od 6 maja.

 1. Informację o chęci skorzystania dziecka z przedszkola proszę zgłaszać na dzień wcześniej do godz. 12.00, drogą email na adres: przedszkole@nproboszczewice.pl
 2. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci do godz. 8:00. Po tej godzinie drzwi do przedszkola zostaną zamknięte. Dziecko przyprowadzamy do głównego wejścia, tam zostanie odebrane przez pracownika przedszkola. W obecności Rodzica dziecku zostanie zmierzona temperatura – jeżeli będzie wyższa niż 37℃ – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
 3. Odbiór dzieci odbywać się będzie przed wejściem do przedszkola, po uprzednim skontaktowaniu się domofonem z pracownikiem przedszkola. Dziecko zostanie ubrane i wyprowadzone do Rodzica lub opiekuna przez pracownika przedszkola.
 4. Jeśli w godzinach popołudniowych dzieci będą przebywać na placu zabaw – bardzo prosimy o oczekiwanie przed drzwiami na wydanie dziecka. Nie wchodzimy na teren placu zabaw.
 5. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m-2m od innych dzieci i rodziców.
 6. Istnieje możliwość telefonicznej informacji o planowanym odbiorze dziecka z placówki pod numerem telefonu 24 366 06 25.
 7. Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.
 8. Zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy.
 9. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły z domu żadnych zabawek, pluszaków oraz innych rzeczy.
 10. Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe. Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny,
  z którą dziecko ma kontakt przebywa na kwarantannie domowej obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do przedszkola
  .
 11. Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Wycieranie dłoni odbywa się przy użyciu ręczników papierowych. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych.
 12. Wszystkie wyżej wymienione zasady obowiązują do odwołania.