Aktualności

Język angielski

Zajęcia języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywają się dwa razy w tygodniu dla wszystkich grup przedszkolnych. Dzieci uczą się języka poprzez zabawy językowe i ruchowe, gry dydaktyczne, piosenki i rymowanki. Przedszkolaki są zachęcane do mówienia, przede wszystkim poprzez powtarzanie słów za nauczycielem i za nagraniem, aranżowanie scenek oraz śpiewanie i ilustrowanie piosenek ruchem. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem bogatej bazy pomocy dydaktycznych, co sprzyja utrzymywaniu zainteresowania i koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu. Przedszkolaki aktywnie uczestniczą w zajęciach, chętnie biorą udział w zabawach językowych i ruchowych, a starsze podejmują próby budowania prostych wypowiedzi oraz rozumienia wypowiedzi ze słuchu popartych mimiką i gestem.

 

Opracowała: Agata Kowalska