Aktualności

Mali badacze

Dzieci z grupy Biedronki i Sówki chętnie uczestniczą w zajęciach z doświadczeniami, których głównym celem jest rozbudzanie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów. Każde takie zajęcia pozostają na długo w pamięci dzieci, uczą, rozweselają i zachęcają do aktywnego uczestnictwa w różnych formach zdobywania wiedzy.