Aktualności

Zajęcia muzyczno – rytmiczne

Nasze przedszkole proponuje dzieciom zajęcia muzyczno – rytmiczne, prowadzone w wymiarze 30 minut tygodniowo. Biorą w nich udział przedszkolaki ze wszystkich grup przedszkolnych. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw muzycznych wpływają na kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez: kształtowanie postaw społecznych, umiejętności współdziałania w grupie, wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji. W czasie zajęć dzieci śpiewają piosenki z repertuaru dziecięcego, tańczą do utworów muzyki klasycznej, popularnej i ludowej, tworzą akompaniament z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, chętnie uczestniczą w zabawach integracyjnych z wykorzystaniem muzyki.

Zajęcia mają dawać radość ze wspólnego działania, tworzyć nastrój akceptacji. Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną. Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą. E. Sourian

 

Opracowała: Agata Kowalska