Aktualności

Zamknięcie przedszkola

W dniu wczorajszym tj. 25.03.2021 r., ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, rząd zdecydował o zamknięciu przedszkoli w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. W związku z tym w naszym przedszkolu zajęcia w trybie stacjonarnym zostały zawieszone. W tym okresie realizacja podstawy programowej będzie odbywała się w formie zdalnej.

Wyjątkiem w tym czasie będzie zapewnienie opieki w przedszkolu dzieciom rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.