Aktualności

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na dzień adaptacyjny 31 sierpnia 2021 r. w godzinach od 10:00 do 12:00. W tym czasie po przywitaniu, wszystkie dzieci pozostają pod opieką nauczycieli. Prosimy przynieść jedynie kapcie na zmianę i ubrania na przebranie. Ubrania powinny być zapakowane w worek podpisany imieniem dziecka w widocznym miejscu, dużymi literami. W tym dniu nie przynosimy wyprawek – wyprawkę dostarczycie Państwo po zebraniu w pierwszych dniach września.

Z uwagi na pandemię zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć adaptacyjnych. Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej przedszkola.

 

Prosimy pamiętać o obowiązujących zasadach reżimu sanitarnego:

  • Prosimy przyprowadzić dzieci pod opieką jednego rodzica/opiekuna (bez rodzeństwa)
  • Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest posiadać maseczkę
  • Wchodząc do przedszkola należy zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji będzie znajdował się zaraz przy wejściu do placówki).
  • Należy zachować bezpieczną odległość od innych rodziców oraz personelu przedszkola.

W razie jakichkolwiek zmian w Rozporządzeniu Głównego Inspektora Sanitarnego będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez stronę internetową przedszkola.

 

Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup zostaną zamieszczone wewnątrz przedszkola w dniu 30 sierpnia 2021 r.