Aktualności

Zapraszamy na dni adaptacyjne

Informacje dla rodziców dzieci nowo przyjętych rozpoczynających edukację przedszkolną w roku szkolnym 2021/22.

 

Zapraszamy wszystkie nowo przyjęte dzieci 31 sierpnia 2021 r. do sali nr 1 na godz.10:00.

Po przywitaniu się z Państwem i przekazaniu najważniejszych informacji, nauczyciele zaproszą Państwa pociechy do zabawy.

W tym czasie dzieci pozostają pod opieką wychowawców a Rodziców zapraszamy o godz.12:00 po swoje dziecko.

Prosimy aby każde dziecko miało zmienione obuwie oraz posiadało ubranie+bieliznę na zmianę (w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń!).

Prosimy pamiętać o obowiązujących zasadach reżimu sanitarnego:

  • Prosimy przyprowadzić dzieci pod opieką jednego rodzica/opiekuna (bez rodzeństwa)
  • Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest posiadać maseczkę
  • Wchodząc do przedszkola należy zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji będzie znajdował się zaraz przy wejściu do placówki).
  • Należy zachować bezpieczną odległość od innych rodziców oraz personelu przedszkola.