Aktualności

Zarządzenia Wójta Gminy Stara Biała w sprawie rekrutacji 2022/2023 do klas I i przedszkoli

 

Zarządzenie Nr 9.2022

Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 10.2022

Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2022/2023.