Aktualności

Sprzątanie Świata

Dnia 16 września, nasze przedszkolaki  wzięły udział w akcji „Sprzątania Świata” – której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko.  Dzieci z chęcią i radością włączyły się do akcji by posprzątać „Naszą Ziemię”. Zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci zajęły się sprzątaniem  terenu w pobliżu przedszkola, gdzie zebrano kilka worków śmieci, które następnie zostały złożone do odpowiednich pojemników. Dzięki temu wokół przedszkola zrobiło się czysto i przyjemnie. Udział naszych przedszkolaków w akcji „Sprzątanie Świata” z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.