Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

21 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

We wszystkich grupach wiekowych zostały podjęte różnorodne działania. Przedszkolaki oglądały filmy i prezentacje, wypowiadały się na temat swoich praw, były też działania plastyczne i ruchowe.

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. Był to ważny dzień dla wszystkich dzieci i dorosłych z naszego przedszkola.