Aktualności

Konkurs dyniowy rozstrzygnięty!!!

50

Dnia 31 października 2016r. rozstrzygnięto organizowany przez nasze Przedszkole konkurs na „Najciekawszy lampion z dyni”, natomiast uroczyste wręczenie nagród odbyło się 3 listopada 2016.

W konkursie wzięło udział 38 rodzin. Przygotowane lampiony z dyni dostarczane były do placówki  do 24 października. Następnie odbyło się głosowanie w którym uczestniczyło 48% rodzin należących do naszej społeczności przedszkolnej. Uwzględniając wysoki poziom artystyczny przygotowanych prac, na podstawie głosowania wyłoniono I, II i III miejsce oraz doceniono prace wszystkich dzieci uczestniczących w konkursie.

I miejsce : Patryk  Hmura (grupa Pszczółki)

II miejsce: Mateusz Kuchciński (grupa Biedronki)

III miejsce: Emilia Bartnicka (grupa Krasnale)

Wszystkim dzieciom i rodzicom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie na „Najciekawszy lampion z dyni”. Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.