Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola 2017/2018

indeks

Informujemy, że z dniem 09.05.2017r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca dzieci na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach (dzieci w wieku od 3 do 6 lat). Rekrutacja kończy się 12.05.2017r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona 31.05.2017r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć do 05.06.2017r. w sekretariacie przedszkola.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 08.06.2017r.

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o dokumenty:

  1. Art. 153, art. 130 ust. 1 i 2 art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59),
  2. Zarządzenie nr 12.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2017/2018,
  3. Uchwałę nr 174/XIX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2017 w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stara Biała,
  4. Uchwałę nr 175/XIX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2017 w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała.

Potrzebne formularze można pobrać poniżej lub odebrać w sekretariacie przedszkola.

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Załącznik do wniosku -Zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik do wniosku-Oświadczenie o wielodzietności

Załącznik do wniosku -Oświadczenie samotnym wychowywaniu dziecka

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 12.2017

Uchwała nr 174/XIX/17

Uchwała nr 175/XIX/17