Aktualności

Czyste powietrze wokół nas

1

W roku szkolnym 2016/17, przedszkolne Pszczółki i Krasnale realizowały po raz drugi Przedszkolny Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas. Dzięki zajęciom podjętym w ramach programu, dzieci powtórzyły i utrwaliły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz nabrały przeświadczenia, że one również mogą pomóc rodzicom w zmierzeniu się z nałogiem. Świadomość dzieci, podczas wspólnych spotkań, podnosiła także pielęgniarka przedszkolna Pani Agnieszka Kukowska, która zapoznawała dzieci z następstwami palenia tytoniu. Pani pielęgniarka zaprezentowała dzieciom uświadamiające plakaty o poruszanej tematyce, namawiała do dbałości o własne zdrowie, a także w celu szerzenia świadomości wśród dorosłych, rozdała dzieciom do domów ulotki informacyjne na temat szkodliwości palenia.