Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 6
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia planu podtrzymania działalności Przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Zarządzenie Nr 6