Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 7
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia. 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie Nr 7