Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 8
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie opłat za żywienie w przedszkolu

Zarządzenie nr 8