Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 9
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do użytku przedszkolnego zestawu programów nauczania wychowania przedszkolnego obowiązującego w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie nr 9