Aktualności

Przedszkolaki sprzątają Świat

20170915_095505

W dniu 15.09.2017r. najstarsze przedszkolaki wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Na kilka dni przed akcją, dzieci zostały wprowadzone w tematykę dbania o środowisko, uświadamiano im konieczność nie śmiecenia i nie niszczenia przyrody. W dniu sprzątania, dzieci pełne zapału, zaopatrzone w rękawiczki i worki ruszyły w teren. Zbierane śmieci gromadzone były w workach, a następnie wyrzucone do odpowiednich pojemników na odpady. Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu oraz uświadomienie, że od najmłodszych lat mamy wpływ na wygląd naszej planety.