Aktualności

Sport to podstawa i dobra zabawa

IMG_20171002_095410

     Wiek przedszkolny jest najważniejszym okresem w rozwoju fizycznym dziecka. Nie należy, więc go tłumić, a dążyć do tego, by dzieci jak najwięcej czasu spędzały w ruchu. W celu rozbudzenia zainteresowań i zachęcenia dzieci do wykonywania ćwiczeń, w roku szkolnym 2017/2018 grupa „Pszczółki” i grupa „Motylki” rozpoczęła realizację programu z zakresu wychowania zdrowotnego Sport to podstawa i dobra zabawa.

      Zajęcia sportowe odbywają się raz w tygodniu w każdy poniedziałek, zawsze zaczynają się od rozgrzewki.  Na zajęciach gimnastycznych wykorzystywane są różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe, a także typowe ćwiczenia z korektywy, dzięki czemu dzieci przyswajają prawidłowe nawyki zdrowotne oraz dobrze się bawią. Podczas zajęć sportowych stosowane są także, metody aktywnego słuchania muzyki które pobudzają wychowanków do swobodnej ekspresji muzycznej z wykorzystaniem dostępnych środków wyrazu tj. wstążki, chustki itp.

      Korzystając z ładnej pogody dnia 2 października 2017r. w ramach realizacji programu dzieci z grupy „Pszczółki” i „Motylki” udały się na Stadion Sportowy w Nowych Proboszczewicach, aby zażywać ruchu na świeżym powietrzu. Radości i zadowolenia nie było końca.