Aktualności

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

30,00 zł za pierwsze dziecko z rodziny

20,00 zł za drugie dziecko z rodziny

10,00 zł za trzecie dziecko z rodziny

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie przedszkola.