Aktualności

Konkurs na najciekawszy lampion z dyni rozstrzygnięty!

I miejsce

We wtorek 31.10.2017 r. w naszym przedszkolu został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszy lampion z dyni. W konkursie wzięło udział 31 rodzin. Przygotowane lampiony zostały dostarczone do placówki do 24 października. Następnie odbyło się głosowanie, w którym uczestniczyło 51% rodzin. Na podstawie głosowania wyłoniono I, II, III miejsce.

I miejsce : Jakub Wróbel (grupa Pszczółki)

II miejsce: Nikola Paczkowska (grupa Biedronki)

Karol Rutkowski (grupa Krasnale)

III miejsce: Natan Ziębiński (grupa Krasnale)

Wszystkie prace, ze względu na wysoki poziom artystyczny, pomysłowość i zaangażowanie uczestników zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Wszystkim dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.