Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 12
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za żywienie w przedszkolu

 

ZARZĄDZENIE Nr 12