Deklaracja do...

Deklaracja dostępności

TEST TEST

WSTĘP:

Przedszkole w Nowych Proboszczewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.nproboszczewice.pl