REKRUTACJA

REKRUTACJA

 

ZARZĄDZENIE Nr 4.2019
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2019/2020

 

Zarządzenie nr 4.2019 Wójta Gminy Stara Biała