REKRUTACJA

REKRUTACJA

 

ZARZĄDZENIE Nr 10.2022
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 10.2022

UCHWAŁA NR 259/XXVIII/18

RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała

Uchwała Nr 258_XXVIII_18 Rady Gminy Stara Biała

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Załącznik do wniosku – zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik do wniosku – samotne wychowywanie dziecka

Załącznik do wniosku – rodzina wielodzietna

Załącznik do wniosku – zamieszkanie poza gminą

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach w roku szkolnym 2022_2023