REKRUTACJA

REKRUTACJA

ZARZĄDZENIE Nr 10.2017
Wójta Gminy Stara Biała

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2018/2019

 

ZARZADZENIE NR 10_2018 Wójta Gminy Stara Biała