REKRUTACJA

REKRUTACJA

UCHWAŁA Nr 258/XXVII/18
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała

 

Uchwała Nr 258_XXVIII_18 Rady Gminy Stara Biała

ZARZĄDZENIE Nr 10.2017
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2018/2019

 

ZARZADZENIE NR 10_2018 Wójta Gminy Stara Biała