REKRUTACJA

REKRUTACJA

 

ZARZĄDZENIE Nr 4.2019
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2019/2020

 

Zarządzenie nr 4.2019 Wójta Gminy Stara Biała

UCHWAŁA NR 259/XXVIII/18

RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała

Uchwała Nr 258_XXVIII_18 Rady Gminy Stara Biała

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach (pdf.io)

Załącznik do wniosku – zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf.io)

Załącznik do wniosku – samotne wychowywanie dziecka (pdf.io)

Załącznik do wniosku – rodzina wielodzietna (pdf.io)

Załącznik do wniosku – zamieszkanie poza gminą (pdf.io)

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach w roku szkolnym 2019_2020 (pdf.io)