REKRUTACJA

REKRUTACJA

 

ZARZĄDZENIE Nr 6.2020
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA NR 259/XXVIII/18

RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała

Uchwała Nr 258_XXVIII_18 Rady Gminy Stara Biała

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Załącznik do wniosku – zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik do wniosku – samotne wychowywanie dziecka

Załącznik do wniosku – rodzina wielodzietna

Załącznik do wniosku – zamieszkanie poza gminą

 Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach w roku szkolnym 2020_2021