Uchwała Rady ...

Uchwała Rady Gminy dot. wysokości opłat

 

UCHWAŁA Nr 248/XXVII/17
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała

Uchwała Nr 248/XXVII/17