Statut

Statut

Załącznik do Uchwały Nr  4/2022/2023 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Nowych Proboszczewicach z dnia 26 stycznia 2023 r.

Statut-Przedszkola 2023