Załącznik do Uchwały Nr  9/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Nowych Proboszczewicach z dnia 21 listopada 2017 r.

Statut Przedszkola w Nowych Proboszczewicach