Załącznik do Uchwały Nr  6/2020/2021 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Nowych Proboszczewicach z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Statut Przedszkola