Dokumenty do ...

Dokumenty do pobrania

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach w roku szkolnym 2018/2019

(dotyczy dzieci, które w procesie rekrutacji zostały zakwalifikowane do przyjęcia do przedszkola)

Potwierdzenie woli wersja pdf

Potwierdzenie woli  – wersja edytowalna docx

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach na rok szkolny 2018/2019

Wniosek wersja edytowalna

Wniosek – wersja pdf

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach na rok szkolny 2018/2019:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu – Załącznik – wersja edytowalna docx; Załącznik – wersja pdf
  • oświadczenie o zamieszkiwaniu poza terenem Gminy Stara Biała – Załącznik – wersja edytowalna docx; Załącznik – wersja pdf
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny – Załacznik – wersja edytowalna docx; Załacznik  – wersja pdf
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – Załącznik – wersja edytowalna docx; Załącznik – wersja pdf

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Deklaracja  – wersja edytowalna docx

Deklaracja  – wersja pdf