Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku ataku terrorystycznego w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach Zarządzenie Nr 6.2018

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 4.2018 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w razie wypadku dziecka w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach Zarządzenie Nr 4.2018

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach Zarządzenie Nr 2.2018

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu spacerów i wycieczek w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach Zarządzenie Nr 1.2018  

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze stołówki Przedszkola w Nowych Proboszczewicach  Zarządzenie Nr 13

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 12 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za żywienie w przedszkolu   ZARZĄDZENIE Nr 12

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia do użytku przedszkolnego zestawu programów nauczania wychowania przedszkolnego obowiązującego w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w roku szkolnym 2017/2018 Zarządzenie nr 9  

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 8 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opłat za żywienie w przedszkolu Zarządzenie nr 8

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia. 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego Zarządzenie Nr 7

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu podtrzymania działalności Przedszkola w Nowych Proboszczewicach Zarządzenie Nr 6  

czytaj więcej