LOGOPEDA

LOGOPEDA

PROCEDURA OBJĘCIA DZIECKA POMOCĄ LOGOPEDYCZNĄ:

 1. Wskazania do objęcia dziecka terapią logopedyczną, zawarte w posiadanej przez dziecko opinii/orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 2. Zakwalifikowanie dzieci do terapii logopedycznej na podstawie przeprowadzonych we wrześniu badań przesiewowych.
 3. Konsultacje logopedy z wychowawcami grup.
 4. Rozmowa z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka.
 5. Pisemne wyrażenie zgody przez rodzica/prawnego opiekuna na objęcie dziecka terapią logopedyczną.
 6. Konsultacje indywidualne z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka na temat kontynuacji pracy terapeutycznej w domu lub udział rodzica w zajęciach logopedycznych razem z dzieckiem.

 

 W TOKU ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH DZIECI PRACUJĄ NAD:

 1. podniesieniem sprawności mięśni narządów artykulacyjnych,
 2. prawidłowym kierowaniem strumienia wydychanego powietrza,
 3. nauką prawidłowych wzorców czynności prymarnych tj.: pozycji spoczynkowej języka i połykania,
 4. poszerzaniem czynnego i biernego słownika,
 5. budowaniem zdań prostych, złożonych, dłuższych wypowiedzi słownych,
 6. prawidłowym stosowaniem fleksji w mowie,
 7. prawidłową artykulacją zaburzonych głosek.

 

Godziny Pracy:

 

Żaneta Turowska:

Poniedziałek   7.30 – 15.00

Środa              7.30 – 15.00

Czwartek        7.00 – 14.00