PEDAGOG

PEDAGOG

 Zadaniem pedagoga jest:

  • pogłębianie oraz uzupełnianie działań dydaktyczno- wychowawczych   prowadzonych przez wychowawców w placówce,
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci,
  • prowadzenie działań diagnostycznych, określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy pedagogicznej,
  • organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli,
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
  • połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi.

 Cele terapii pedagogicznej:

  • stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej.

Podczas zajęć pedagogicznych, wspieramy dziecko we wszystkich sferach jego rozwoju stymulując rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Każda aktywność dobierana jest indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka tak, by jednocześnie edukowała oraz dawała radość i zabawę!

Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Stymulujemy i wspieramy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

 

 

Pedagog:

Joanna Krzemińska

poniedziałek 11.45 – 13.45

wtorek 8.15-11.15

środa 11.45-13.15

czwartek 10.15-11.15

Katarzyna Kania

poniedziałek 11.30-13.30

wtorek 10.15-11.15

czwartek 10.15-11.15

 

Pedagog współpracuje z nauczycielami, rodzicami oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.