Uchwała Rady ...

Uchwała Rady Gminy dot. wysokości opłat

UCHWAŁA Nr 68/VIII/19
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała

U 68.VIII.19